Batzar Orokorra/Asamblea General

Presidentea/Presidente: Jn./D. Ion Ruiz de Arcaute Oteo

Idazkaria/Secretario: Jn./D.

 

KLUB ETA KIROL ELKARTEEN ESTAMENTUA / Estamento de Clubes y Agrupaciones Deportivas: 

BM CORAZONISTAS VITORIA

BM GURE AUZUNE

CBF EHARIALDEA

EGIBIDE K.E.

 

KIROLARIEN ESTAMENTUA / Estamento Deportistas:

Jn./D.

 

EPAILEEN ESTAMENTUA / Estamento Jueces y Juezas:

Jn./D.

 

 

TEKNIKOEN ESTAMENTUA / Estamento Técnicos y Técnicas:

Jn./D.