Liga Infantil 21-22

12 marzo, 2022

Eharialdea A – Sima Corazonistas Femenino B

12 marzo, 2022

Sima Corazonistas Masculino – Laudio BC

12 marzo, 2022

Sima Corazonistas Femenino A – Eharialdea B

5 marzo, 2022

Eharialdea A – Sima Corazonistas Masculino